Po polsku

Don’t nuke the climate
– Europejskie stanowisko przeciw energii atomowej i za sprawiedliwością
klimatyczną

W samym centrum kryzysu klimatycznego lobby atomowe promuje energię jądrową jako rzekome proste rozwiązanie na problem zmian klimatu. Jako aktywistki_ści ruchów klimatycznych i antyatomowych z całej Europy wiemy, że ich stanowisko jest fundamentalnie błędne. Deklarujemy:

walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka ze status quo. Energia atomowa jest częścią tego samego systemu politycznego i ekonomicznego, który prowadzi nas ku katastrofie.

  • Nie istnieje “cywilna” energia atomowa. Atom jest i od zawsze był powiązany z działalnością militarną.
  • Przemysł atomowy kontynuuje wielowiekową tradycję brutalnego kolonializmu i pogłębiania nierówności, zarówno w krajach Globalnego Południa, jak i Globalnej Północy.
  • Energia atomowa powstaje przy braku poszanowania dla praw człowieka i natury – chociażby przez łamanie praw ludów rdzennych do ziemi.
  • Energetyka jądrowa jest ucieleśnieniem scentralizowanego i antydemokratycznego podejścia do zużycia energii, jednocześnie uniemożliwiając jego demokratyzację i otwartą debatę o produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii.
  • Energetyka jądrowa opiera się na założeniu ciągłości wzrostu ekonomicznego, które jest fundamentalnie niemożliwe do utrzymania.
  • Energetyka jądrowa nigdy nie zatrzyma kryzysu klimatycznego: atom jest brudnym, powolnym, drogim i niebezpiecznym źródełem energii, stanowiącym zagrożenie dla wszystkich istot żywych – roślin, zwierząt, obecnych i przyszłych ludzkich pokoleń.
  • Energetyka jądrowa odwodzi nas od prawdziwej transformacji, której chcemy i potrzebujemy, spowalnia konieczny proces przejścia do sprawiedliwego i zrównoważonego (bazującego na odnawialnych źródłach energii) systemu energetycznego, przyczyniając się do pogorszenia kryzysu klimatycznego.

Energetyka jądrowa unaocznia niesprawiedliwości, na których zbudowano nasze społeczeństwo. Jest ucieleśnieniem wszystkiego, czemu sprzeciwiamy się w globalnym uprzemysłowionym kapitalizmie. Z tego powodu, jako różnorodna grupa kolektywów walczących o sprawiedliwość klimatyczną, deklarujemy swój sprzeciw wobec energetyki atomowej.

Lista sygnatariuszy