Kære aktivister i klimabevægelserne.

Mens klimakrisen bliver mere og mere alvorlig, forsøger man atter at bringe et velkendt brudt løfte på bane: igen skal atomkraft løse elendigheden.

Som aktivister for klimaretfærdighed og anti-atomkraftbevægelser over hele Europa ved vi, at dette er fuldstændig forkert og skadeligt. For at kommunikere dette til omverdenen og i god tid for tiårsdagen for Fukushima-reaktorkatastrofen den 11. marts, er her et forslag til en fælles erklæring fra den europæiske klimabevægelse: ”Don’t Nuke the Climate”. (løs ikke klimakrisen med a-kraft)

Initiativet til erklæringen er taget af aktivister fra klimarettighedsgrupper i flere europæiske lande.

Tanken er, at så mange grupper som muligt inden for den europæiske klimabevægelse underskriver erklæringen.

Vi vil gerne vise, at vi som en bevægelse ikke lader os splitte. For at opnå klimaretfærdighed har vi brug for en hurtig overgang til et retfærdigt og bæredygtigt energisystem baseret på 100 procent vedvarende energi – og for at slippe af med alle fossile nukleare brændstoffer, det være sig kul, olie, fossil gas eller uran.

Derfor: Læs venligst erklæringen, underskriv den og send den ud i jeres netværk! I kan underskrive det fra nu af indtil den 1. marts ved blot at sende en e-mail til Climatejusticeagainstnuclear@riseup.net (angiv dit gruppenavn og dit land). Den aktuelle liste over underskrivere, yderligere baggrundsinformation og oversættelser af erklæringen (engelsk, tysk og fransk) kan findes på: https://climatejusticeagainstnuclear.noblogs.org/

Kort før 10-årsdagen for Fukushima den 11. marts vil vi sende erklæringen og en ledsagende pressemeddelelse til medierne og offentligheden i de forskellige lande. På årsdagen vi vil opfordre dig til at bruge dine websider og sociale mediekanaler til at sprede ordet. Der vil allerede være et fælles kick-off-arrangement i slutningen af januar: torsdag den 28. januar kl. 20 CET, vil erklæringen blive præsenteret ved en online begivenhed. Efter et indslag om atomkraftdebatten i forskellige europæiske lande, vil der være tid til spørgsmål og udveksling om, hvordan man fortsætter. Deltag på

https://conference.sixtopia.net/b/koo-w6d-ahq

Vi ser frem til jeres deltagelse

Hilsen fra forberedelsesgruppen

Om baggrunden

Atomkraft er en teknologi med brudte, men farlige løfter. Den faldende kernekraftindustri håber i øjeblikket på klimaændringer som et sidste middel til at redde sin teknologi. I en række lande diskuteres livstidsforlængelser eller nye atomkraftværker, der præsenteres som et alternativ til udvidelse af vedvarende energi.

Det faktum, at atomkraft ikke er i stand til at løse klimakrisen, skjules: Selvom du ignorerer alle de farer, problemer og sociale uretfærdigheder, der er forbundet med den, er den simpelthen for svag, for langsom og for dyr – og dermed hindrer den reelt klimabeskyttelse.

Det tjener primært som en distraktion: Som altid skal atomkraft stabilisere det eksisterende system for at antyde, at noget ville blive gjort for at løse klimakrisen med henblik på, at de reelle løsninger (udvidelse af vedvarende energi, livsstilsændringer eller endda at fjerne dogmet om økonomisk vækst) skal forekomme unødvendige.

Det er også vigtigt, at grupper fra lande uden a-kraft underskriver: At vi i fællesskab modsætter os stemmerne for kernekraft, men også fordi nogle lande selv betaler for atomkraft uden at drive atomkraftværker på deres territorier. EURATOM-traktaten, underskrevet i 1957 og næsten uændret siden da, forpligter alle EU-medlemsstater til at samarbejde og videreudvikle atomkraft. Denne traktat bruges også som en juridisk begrundelse kraftigt at subsidiere atomkraft – og dermed yderligere stoppe vedvarende energi.

Uanset om vi arbejder med kul, gas, olie, uran – vi ved, at vi som en bevægelse ikke kan lade os splitte. Denne erklæring er udarbejdet for at formidle dette til omverdenen.

På Dansk

ERKLÆRINGEN
“Don’t Nuke the Climate”.
(løs ikke klimakrisen med a-kraft)
– Europæisk erklæring mod atomkraft og for klimaretfærdighed

Midt i klimakrisen annoncerer atomlobbyen atomkraft som en angiveligt let løsning på klimaproblemet. Som aktivister for klimaretfærdighed og anti-atomkraft-bevægelser over hele Europa ved vi, at dette er helt forkert. Vi erklærer derfor:

Kampen for klimaretfærdighed er en kamp mod status quo. Atomkraft er en del af det politiske og økonomiske system, der fører os mod flere katastrofer.

  • Der er ikke noget, der hedder ‘civil’ atomkraft: kernekraft er og har altid været tæt forbundet med militær brug.
  • Atomindustrien fortsætter en århundredelang tradition for voldelig kolonialisme og uddybende ulighed, både i det globale syd og i det globale nord.
  • Atomenergi ignorerer menneskerettigheder og naturrettigheder, for eksempel ved at krænke oprindelige folks rettigheder til deres jord.
  • Atomkraft omfatter et centraliseret og antidemokratisk forhold til energiforbrug, der forhindrer energidemokrati med reel demokratisk debat om energiproduktion, distribution og forbrug.
  • Atomkraft bygger på antagelsen om fortsat økonomisk vækst, som fundamentalt er uholdbar.
  • Atomkraft vil aldrig være i stand til at stoppe klimakrisen: den er beskidt, langsom, dyr og farlig for alle levende væsener på Jorden, inklusive planter og dyr, ikke mindst nutidens og fremtidige generationer af mennesker.
  • Atomkraft fjerner fokus fra den omstilling, vi ønsker og har brug for, og det hindrer den nødvendige overgang til et retfærdigt og bæredygtigt energisystem baseret på vedvarende energi og forværrer dermed klimakrisen.

Atomkraft viser de grundlæggende uretfærdigheder, vores samfund er bygget på. Derfor repræsenterer den alt, hvad vi er imod i global industriel kapitalisme. Dette er grunden til, at vi, en lang række grupper og bevægelser, der kæmper for klimaretfærdighed, erklærer vores modstand mod atomkraft.

liste over underskrivere