På Dansk

ERKLÆRINGEN
“Don’t Nuke the Climate”.
(løs ikke klimakrisen med a-kraft)
– Europæisk erklæring mod atomkraft og for klimaretfærdighed

Midt i klimakrisen annoncerer atomlobbyen atomkraft som en angiveligt let løsning på klimaproblemet. Som aktivister for klimaretfærdighed og anti-atomkraft-bevægelser over hele Europa ved vi, at dette er helt forkert. Vi erklærer derfor:

Kampen for klimaretfærdighed er en kamp mod status quo. Atomkraft er en del af det politiske og økonomiske system, der fører os mod flere katastrofer.

  • Der er ikke noget, der hedder ‘civil’ atomkraft: kernekraft er og har altid været tæt forbundet med militær brug.
  • Atomindustrien fortsætter en århundredelang tradition for voldelig kolonialisme og uddybende ulighed, både i det globale syd og i det globale nord.
  • Atomenergi ignorerer menneskerettigheder og naturrettigheder, for eksempel ved at krænke oprindelige folks rettigheder til deres jord.
  • Atomkraft omfatter et centraliseret og antidemokratisk forhold til energiforbrug, der forhindrer energidemokrati med reel demokratisk debat om energiproduktion, distribution og forbrug.
  • Atomkraft bygger på antagelsen om fortsat økonomisk vækst, som fundamentalt er uholdbar.
  • Atomkraft vil aldrig være i stand til at stoppe klimakrisen: den er beskidt, langsom, dyr og farlig for alle levende væsener på Jorden, inklusive planter og dyr, ikke mindst nutidens og fremtidige generationer af mennesker.
  • Atomkraft fjerner fokus fra den omstilling, vi ønsker og har brug for, og det hindrer den nødvendige overgang til et retfærdigt og bæredygtigt energisystem baseret på vedvarende energi og forværrer dermed klimakrisen.

Atomkraft viser de grundlæggende uretfærdigheder, vores samfund er bygget på. Derfor repræsenterer den alt, hvad vi er imod i global industriel kapitalisme. Dette er grunden til, at vi, en lang række grupper og bevægelser, der kæmper for klimaretfærdighed, erklærer vores modstand mod atomkraft.

liste over underskrivere