Türkçe olarak

Don’t nuke the climate ! Nükleer enerji iklim krizine çözüm değildir –
Nükleer enerjiye karşı ve iklim adaleti için Avrupa bildirisi

İklim krizinin ortasında, nükleer lobi, nükleer enerjiyi iklim sorununa sözde kolay bir çözüm olarak teşvik ediyor. Tüm Avrupa’dan iklim adaleti ve nükleer karşıtı eylemciler olarak, biz bunun tamamen yanlış olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ilan ediyoruz ki:

İklim adaleti için mücadele statükoya karşı bir mücadeledir. Nükleer güç bizi birçok faciaya götüren siyasi ve ekonomik sistemin bir parçasıdır.

  • ‘Sivil’ nükleer güç diye bir nesne yoktur – nükleer enerji askeriyeyle askeri kullanimla bağlantılıdır ve her zaman bağlantılı olmuştur.
  • Nükleer endüstri hem Küresel Güney’de hem de Küresel Kuzey’de yüzyıllardır süregelen şiddetli sömürgecilik ve derinleşen eşitsizlik geleneğini sürdürmekte.
  • Nükleer enerji insan ve doğa haklarını ihmal ediyor. Örneğin, yerli halklarin toprak haklarını ihlal ederek.
  • Nükleer enerjinin enerji kullanımıyla nükleer enerji üretimini, dağıtımını ve tüketimini gerçek anlamda demokratik bir şekilde tartışmayı engelleyecek anti demokratik ve tekelleştirilmiş bir bağlantısı var.
  • Nükleer güç enerji kullanımıyla merkezleştirilmiş ve demokrasi karşıtı bir bağıntıyı içerır. Enerji demokrasi ile enerji üretimi, dağıtımı ve tüketimi üzerine gerçek demokratik tartışmaları engeller.
  • Nükleer enerji, temelde sürdürülemez olan sürekli ekonomik büyüme varsayımı üzerine
    kurulu.
  • Nükleer enerji iklim krizini asla durduramayacak. Nükleer güç kirli, yavaş, pahalı bir yöntem olmasının yanında bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere dünyadaki tüm canlılar için tehlikeli; sadece şimdiki değil, gelecek nesiller için de.
  • Nükleer enerji, istediğimiz ve ihtiyacımız olan dönüşümden uzaklaşıyor. Yenilemeye dayalı adil ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi engelleyerek iklim krizini daha da kötüleştiriyor.

Nükleer enerji toplumlarımızın üzerine inşa edildiği temel adaletsizlikleri ortaya çıkarıyor. Kısaca, küresel endüstriyel kapitalizmde karşı çıktığımız her şeyi temsil ediyor. Bu nedenle, iklim adaleti için mücadele eden çeşitli kolektifler olarak nükleer güce karşı olduğumuzu ilan ediyoruz.